Tín Tốc và ANZSHIP chính thức sáp nhập: Thư ngỏ

29 THÁNG 11 2017

Giấy đăng ký kinh doanh: 0314160533 cấp ngày 16/12/2016, đăng ký thay đổi lần 02 ngày 23/01/2018.
Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh