Hiển thị nội dung:

Giao hàng hẹn giờ - không còn chờ đợi

Còn gì chán bằng việc phải chờ đợi một thứ mà mình không ...

23-09-2017, 16:50

Giao hàng hẹn giờ: để khách hàng được chủ động

Không được chủ động chọn thời gian giao hàng đã qua từ rất ...

23-09-2017, 16:44

Hẹn giờ giao – giao giờ hẹn

Trong thời buổi ngày càng bận rộn về công việc và học tập ...

22-09-2017, 08:56

DỊCH VỤ GIA TĂNG: GIAO HÀNG THEO YÊU CẦU

Với nhu cầu thiết thực luôn phát sinh của khách hàng thì chỉ ...

06-09-2017, 16:22

DỊCH VỤ GIA TĂNG CẢM XÚC KHÁCH HÀNG

Các dịch vụ gia tăng giúp tạo ra, giữ gìn và gia tăng cảm xúc ...

06-09-2017, 16:16

DỊCH VỤ GIA TĂNG – THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Thay đổi thông tin đơn hàng – dịch vụ gia tăng được sử dụng ...

04-09-2017, 16:20