Tín Tốc và ANZSHIP chính thức sáp nhập: Thư ngỏ

 

Sau sự kiện sáp nhập giữa Tín Tốc và ANZSHIP, có đôi điều mà Tín Tốc muốn ngỏ "cho tỏ đôi bên" với tất cả khách hàng và đối tác:

 

Thư ngỏ