Chính sách Bảo mật

 

Đây là các chính sách về quyền riêng tư của Công ty Cổ Phần Tín Tốc (sau đây sẽ gọi là "Tín Tốc" hoặc "công ty" hoặc "chúng tôi"), dành cho tất cả các dữ liệu được thu thập từ trang web, ứng dụng, fanpage,... cung cấp bởi công ty và các đối tác của công ty.

 

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể khi sử dụng dịch vụ của Tín Tốc. Chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi để giúp cải thiện dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn. Chính sách quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ về cách Tín Tốc có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn mà bạn có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của chính bạn.

 

Các chính sách về quyền riêng tư của Tín Tốc có thể thay đổi theo thời gian. Bạn nên xem lại các chính sách này thường xuyên để biết được các thay đổi của nó. Chính sách về quyền riêng tư này đã thay đổi lần cuối vào ngày 01/07/2018.

 

I. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI NÀO

 

Chính sách về quyền riêng tư của Tín Tốc được áp dụng khi Tín Tốc xử lý các dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

- Thu thập thông tin cá nhân

- Lưu trữ các thông tin đó

- Sử dụng chúng trong nội bộ công ty

- Cung cấp chúng cho các đối tác và bên thứ ba đang hợp tác với công ty

- Cung cấp chúng cho các tổ chức chính phủ đúng theo pháp luật quy định.

 

II. TÍN TỐC SẼ THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ CỦA BẠN

 

Với sự cho phép của bạn, Tín Tốc sẽ thu thập các thông tin sau:

+ Thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ, số điện thoại, email, facebook, website cá nhân,...

+ Thông tin kinh doanh: website bán hàng, fanpage, địa chỉ công ty, số điện thoại kinh doanh,...

+ Thông tin hành vi: sở thích, hành vi, thói quen, lịch sử duyệt web, tương tác ứng dụng,...

 

III. TÍN TỐC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI MỤC ĐÍCH GÌ

 

Với sự cho phép của bạn, chúng tôi sử dụng thông tin thu thập của bạn để:

+ Cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt hơn: Tín Tốc sẽ sử dụng các thông tin cá nhân của bạn như hoạt động của bạn trên website hoặc các đánh giá của bạn khi dịch vụ công ty để đưa ra các nhận xét về trải nghiệm của bạn. Qua đó, chúng tôi có thể sửa chữa, cải thiện dịch vụ ngày một tốt hơn.

+ Quản lý tài khoản, đảm bảo an toàn thông tin của bạn khi bạn mở tài khoản ở Tín Tốc: chúng tôi sẽ yêu cầu bạn phải cung cấp các thông tin chuẩn xác như số điện thoại hoặc email để xác nhận danh tính khi bạn đăng ký tài khoản Tín Tốc. Điều này giúp chúng tôi quản lý các tài khoản tốt hơn, xác định tính chính danh, bảo mật thông tin, phòng chống các trường hợp rò rỉ và lấy cắp thông tin của bạn. Đồng thời, Tín Tốc có thể gửi đến bạn các yêu câu cập nhật thông tin cá nhân khi phát hiện các thông tin của bạn đã không còn phù hợp hoặc bị sai lệch với thực tế hiện tại.

 + Cải thiện hệ thống, khắc phục các sự cố kỹ thuật và lỗi hệ thống: Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân như trải nghiệm của bạn trên website hoặc phản hồi của bạn về hệ thống và dịch vụ để cải thiện hệ thống dữ liệu, quy trình làm việc cũng như khắc phục các sự cố không mong muốn đã xảy ra. Cung cấp cho bạn một hệ thống chính xác và hiệu quả hơn.

 + Quản lý sự tham gia của bạn về các phần thưởng, chương trình khuyến mãi, lời mời sự kiện, trò chơi, ứng dụng được Tín Tốc cung cấp: Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi đến bạn các thông tin để bạn có thể nhận thưởng, tham gia chương trình khuyến mãi, sự kiện, trò chơi hoặc sử dụng các ứng dụng mới do Tín Tốc cung cấp.

 

IV. TÍN TỐC CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN VỚI AI

 

 Chúng tôi sẽ chia sẽ thông tin của bạn dưới dạng ẩn danh với:

+ Nội bộ công ty: Đó là các phòng ban của Tín Tốc có trách nhiệm quản lý, sử dụng dữ liệu cho các hoạt động phù hợp để cung cấp dịch vụ cho bạn. Các phòng ban đó gồm: Đội ngũ giao nhận hàng hóa, bộ phận chăm sóc khách hàng, đội ngũ sales-marketing, đội ngũ hậu cần - kỹ thuật, đội ngũ quản lý hệ thống và quy trình.

+ Đối tác của công ty là các nhà cung cấp dịch vụ: Tín Tốc sẽ hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ khác để thực hiện những việc mà chúng tôi không thể thực hiện như quản lý dữ liệu, hoạt động tín dụng, hoạt động truyền thông, hoạt động giao nhận ở các vùng chúng tôi chưa cung cấp,... Tín Tốc có thể cung cấp các thông tin cá nhân của bạn phù hợp để các công ty đối tác có thể sử dụng cho hoạt động của họ nhưng phải đảm bảo các quy định nghiêm ngặt về chính sách quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Tín Tốc không cho phép các đối tác sử dụng dữ liệu của bạn theo bất cứ hình thức nào trái với cam kết và hướng dẫn của chúng tôi.

+ Các bên thứ ba khác: Tín Tốc bắc buộc phải chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn theo đúng luật pháp để phục vụ việc điều tra, quản lý của các cơ quan chính phủ. Chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba khác khi có sự đồng ý của bạn.

 

V. CÁCH TÍN TỐC QUẢN LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

 

1. Cách thức thu thập

 

Tín Tốc thu thập dữ liệu của bạn từ các nguồn mà bạn đã cho phép bao gồm: mẫu đăng ký tài khoản ở Tín Tốc, các hoạt động của bạn trên các website và ứng dụng được cung cấp bởi Tín Tốc, các đối tác của Tín Tốc đã được bạn cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi.

 

2. Cách thức lưu trữ và bảo mật dữ liệu

 

Dưới sự cho phép của bạn, Tín Tốc sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn theo thời gian phù hợp để phục vụ các mục đích của việc thu thập dữ liệu và theo đúng pháp luật quy định.

Chung tôi cam kết thực hiện đúng các chính sách của mình về quyền riêng tư và chỉ chia sẻ các dữ liệu đến các bên thứ ba sao cho phù hợp với các chức năng, hoạt động và quyền hạn của họ đối với các dữ liệu đó.

Đồng thời, Tín Tốc sẽ áp dụng các biện pháp và đối tác phù hợp đễ phục vụ các hoạt động lưu trữ, bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Tránh các dữ liệu cá nhân của bạn bị sai lệch, hư hỏng, rỏ rỉ và bị đánh cắp.

 

3. Quyền của bạn đối với các thông tin bạn đã cung cấp cho Tín Tốc

 

Đối với các thông tin bạn đã cung cấp và đang được lưu trữ tại Tín Tốc, bạn có quyền:

+ Yêu cầu truy cập, quản lý và tải xuống các thông tin cá nhân của bạn: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép bạn truy cập, xem, quản lý và tải xuống các thông tin cá nhân của bạn đã được thu thập và đang lưu trữ tại Tín Tốc và các đối tác của Tín Tốc.

+ Yêu cầu sửa đổi, thay thế các thông tin không còn phù hợp: Đối với các thông tin không còn phù hợp với thực tế, bạn có quyền chủ động yêu cầu chúng tôi thay đổi chúng, nhằm đảm bảo các hoạt động cũng như quyền lợi của bạn được thực hiện chính xác.

+ Yêu cầu không/ngưng cung cấp thông tin của bạn với các bên thứ ba: Bạn có quyền yêu cầu Tín Tốc không hoặc ngưng cung cấp thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà mà Tín Tốc đang hợp tác.

+ Yêu cầu xóa bỏ tài khoản hoặc thông tin cá nhân: Bạn có quyền yêu cầu xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ các tài khoản và thông tin cá nhân của bạn đang được lưu trữ tại bất cứ bộ phận và đối tác bất kỳ nào của Tín Tốc.

 

Mọi đóng góp, thắc măc, yêu cầu và khiếu nại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của Tín Tốc bạn vui lòng liên lạc đến: Công ty Cổ Phần Tín Tốc, 32 Lê Lai, Phường 4, Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.