Quy định chung

Công ty Cổ phần Tín Tốc cam kết hoạt động thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại các chính sách này.


Để đảm bảo quyền lợi của chính mình, trước khi tham gia sử dụng dịch vụ của Tín Tốc, Khách hàng vui lòng đọc kỹ những quy định trong chính sách này để hiểu và nắm được các dịch vụ của chúng tôi, khi khách hàng sử dụng ứng dụng tức là đồng ý với các điều khoản quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).


Tùy tình hình, nhu cầu thực tế, chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần
thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng vì vậy trước khi sử dụng sản phẩm, dịch
vụ của Tín Tốc Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.


1. Nghĩa vụ của các Bên


Khi sử dụng dịch vụ trên Website/Ứng dụng thương mại điện tử bán hàng của Tín Tốc, Tín Tốc và Khách hàng có các nghĩa vụ như sau đây:


a. Tín Tốc


● Tuân thủ các quy định về hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp
luật hiện hành;
● Tuân thủ các cam kết, các quy định về Thanh toán, Giao nhận hàng hóa, Bảo mật
thông tin cá nhân, Bảo mật thông tin thanh toán, Vận chuyển, vận chuyển nhiều
lần, thu tiền hộ và đối soát trả tiền (nếu có) được quy định trong Chính sách và
Quy định chung, Chính sách bảo mật thông tin.


b. Khách hàng


● Tuân thủ các quy định về giao nhận hàng hóa, thanh toán được công bố trong
Chính sách và Quy định chung, Chính sách bảo hiểm hàng hóa, Chính sách hoàn
trả hàng, Quy định về đóng gói và bảo quản hàng hóa, Quy định về trách nhiệm
đền bù, bồi thường.


2. Quy trình mua hàng:

3. Chính sách bảo hiểm hàng hóa


Toàn bộ đơn hàng của Tín Tốc mặc định được đóng bảo hiểm trị giá 0.5%
giá trị hàng hóa. Khách hàng/Người gửi có trách nhiệm khai báo giá trị hàng hóa trên hệ
thống của GHTK. Đây sẽ là cơ sở cho việc xác định giá trị bồi thường.


a. Trường hợp Khách hàng/người gửi khai giá và sử dụng dịch vụ bảo hiểm (0.5% giá trị hàng hóa):
- Hàng hóa < 3.000.000VNĐ và có đầy đủ hóa đơn. Miễn phí bảo hiểm hàng
hóa. Giao Hàng Tiết Kiệm sẽ bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa khi mất hàng (tối
đa là 3.000.000 VNĐ).
- Hàng hóa > 3.000.000 VNĐ (tối đa là 10.000.000đ) và có đầy đủ hóa đơn. Giao
Hàng Tiết Kiệm sẽ bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa khi mất hàng (tối đa là
10.000.000đ).

b. Trường hợp Khách hàng/người gửi không khai giá (không có căn cứ để xác minh giá trị hàng hóa: Giao Hàng Tiết Kiệm bồi thường giá trị tương đương 04 (bốn) lần cước phí vận chuyển.
Lưu ý: Trường hợp hàng hóa hư hỏng, giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ hư hỏng của hàng hóa. Giao Hàng Tiết Kiệm không chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy
ra mất mát, hư hỏng nếu Khách hàng/người gửi không khai đúng giá trị hàng hóa.


4. Chính sách phí và thời gian thực hiện hoàn trả hàng:


a. Đối với các đơn hàng nội tỉnh:

Phí trả hàng = 5.000đ/đơn hàng
Thời gian hoàn trả từ 03 đến 05 ngày làm việc.


b. Các đơn hàng liên tỉnh:

Phí trả hàng = 50% phí chuyển đi
Thời gian hoàn trả từ 07 đến 10 ngày làm việc.

5. Quy định về đóng gói và bảo quản hàng hóa:

a. Giao Hàng Tiết Kiệm chỉ nhận hàng hóa đã được đóng gói, bảo quản từ phía
người bán và thực hiện giao hàng nguyên đai nguyên kiện, không đồng kiểm hàng
hóa.

b. Quy định gói hàng tiêu chuẩn của Giao Hàng Tiết Kiệm:
- Hàng hóa có khối lượng nhỏ hơn 3kg (tối đa 5kg), kích thước mỗi chiều (chiều
cao, chiều dài, chiều rộng) không quá 30cm.
- Trường hợp hàng hóa được đóng gói quá kích thước cho phép thì sẽ được tách
ra thành các kiện nhỏ theo quy định của Giao Hàng Tiết Kiệm.

6. Quy định về trách nhiệm đền bù, bồi thường:

a. Giao Hàng Tiết Kiệm từ chối bồi thường đối với hàng hóa hỏng hóc do lỗi từ phía người gửi (đóng gói không đảm bảo gây vỡ hỏng hàng hóa, …).


b. Giao Hàng Tiết Kiệm từ chối bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng do đặc tính tự nhiên sản phẩm (dễ nóng chảy,…)


c. Các trường hợp miễn trách nhiệm đền bù, bồi thường:

- Hàng hóa đã được giao đúng thỏa thuận.
- Hàng hóa bị hư hại, mất mát do lỗi của bên gửi hàng.
- Hàng hóa bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy do nội dung
bên trong vi phạm các quy định cấm gửi của pháp luật hoặc do không xác minh
được nguồn gốc, xuất xứ.
- Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi hàng.
- Người gửi không cung cấp đầy đủ thông tin các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc
giao hàng dẫn đến các thiệt hại như hàng hóa hư hỏng do để lâu, bị phạt vi phạm,
bị tịch thu hàng hóa.
Lưu ý: Hàng hóa cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hoặc hóa đơn GTGT
đi kèm, nếu không, Giao Hàng Tiết Kiệm sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp
hàng hóa bị các cơ quan chức năng thu giữ theo quy định của pháp luật.


7. Một số quy định chung


a. Trong một số điều kiện thời tiết khách quan (mưa, bão, lũ lụt, …), hàng hóa có thể
giao trễ so với thời gian dự kiến.


b. Tất cả các vấn đề liên quan đến giao hàng, xử lý sự cố phát sinh, Khách hàng vui
lòng Chat/Gửi yêu cầu online, tất cả các khiếu nại sẽ được Bộ phận Chăm sóc
Khách hàng của Giao Hàng Tiết Kiệm tiếp nhận và xử lý.
- Thời hạn khiếu nại: Trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm Giao Hàng Tiết Kiệm
giao hoặc trả hàng thành công.