Hiển thị nội dung:

Giao hàng tiêu chuẩn – Giao hàng hẹn giờ

Sử dụng dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn – giao hàng hẹn giờ của để có thể ...

20-10-2017, 10:39

Giao hàng hẹn giờ: kết nối của những con người

Kết nối là vấn đề muôn thuở của giao hàng và càng là vấn đề lớn trong giao ...

28-09-2017, 23:13

Giao hàng hẹn giờ: Cam kết và chính trực

Giao hàng hẹn giờ là một cam kết đã được đặt ra giữa khách hàng và công ...

25-09-2017, 08:57

Giao hàng hẹn giờ - Giá trị của sự bền bỉ

Giao hàng hẹn giờ chưa hề là một việc dễ dàng. Để có thể làm nó tốt nhất ...

25-09-2017, 08:52

Giao hàng hẹn giờ - không còn chờ đợi

Còn gì chán bằng việc phải chờ đợi một thứ mà mình không biết bao giờ mới ...

23-09-2017, 16:50

Giao hàng hẹn giờ: để khách hàng được chủ động

Không được chủ động chọn thời gian giao hàng đã qua từ rất lâu. Bây giờ, ...

23-09-2017, 16:44