6. Quy trình đối soát, thanh toán tiền thu hộ (công nợ)
Quy trình đối soát, thanh toán tiền thu hộ (công nợ)
2018-03-24 17:00:50
Xem thêm
5. Thay đổi tiền thu hộ
Thay đổi tiền thu hộ
2018-03-24 16:56:52
Xem thêm
4. Giải thích về công nợ
Giải thích về công nợ
2018-03-24 16:54:40
Xem thêm
6. Đối với các đơn hàng tại chung cư, nhà cao tầng
Đối với các đơn hàng tại Chung cư, nhà cao tầng
2018-03-24 16:23:00
Xem thêm
7. Yêu cầu hủy vận đơn/lấy hàng
Yêu cầu hủy vận đơn/lấy hàng
2018-03-24 15:40:01
Xem thêm
6. Báo trễ nhận hàng
Báo trễ nhận hàng
2018-03-24 15:36:08
Xem thêm
5. Khi shop gửi hàng cho shipper
Khi shop gửi hàng cho shipper
2018-03-24 15:34:57
Xem thêm
4. Đóng gói hàng hóa
Đóng gói hàng hóa
2018-03-24 14:49:31
Xem thêm
4. Thay đổi thông tin đơn hàng như thế nào
Cách thay đổi thông tin đơn hàng
2018-03-20 15:42:55
Xem thêm
3. Tổng hợp các loại phí khi sử dụng dịch vụ
Các phí có thể có khi sử dụng dịch vụ
2018-03-20 09:16:27
Xem thêm
2. Dịch vụ gia tăng và phạm vi cung cấp
Dịch vụ gia tăng và phạm vi cung cấp
2018-03-20 09:05:32
Xem thêm
6. Đổi mật khẩu tài khoản
Các đổi mật khẩu tài khoản Tín Tốc
2018-03-19 16:21:41
Xem thêm