HỆ THỐNG OMS CỦA TÍN TỐC

DÀNH CHO AI?

Câu chuyện về tín tốc

Câu chuyện về tín tốc

5+
NĂM HOẠT ĐỘNG

2000+
KHÁCH HÀNG

100000+
ĐƠN HÀNG/THÁNG

5+
NĂM HOẠT ĐỘNG

2000+
KHÁCH HÀNG

100000+
ĐƠN HÀNG/THÁNG

NỀN TẢNG

CÔNG NGHỆ OMS

Hệ thống quản lý vận đơn (OMS – Order Management System) được vận hành ổn định trên hai nền tảng là Website và Mobile App, có khả năng tích hợp với các hệ thống khác thông qua kết nối API (Application Programming Interface)

CÔNG NGHỆ OMS

<svg ” viewBox=”0 0 1272 65″ fill=”none” >

WEB CENTER

WEB SHOP

MOBILE APP SHOP

APP SHIPPER

WEB CENTER

WEB SHOP

MOBILE APP SHOP

APP SHIPPER

Quản lý data đơn hàng, phân quyền, quản trị hệ thống…

Tạo đơn, quản lý đơn hàng, thống kê, thanh toán…

Theo dõi khối lượng và hiệu quả công việc của shipper. Ghi log/ ghi âm cuộc gọi …

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH

ĐỐI TÁC CỦA TÍN TỐC

TÌM HIỂU

CÁC DỰ ÁN THÀNH CÔNG

(Chi tiết các dự án thể hiện trong Proposal. Vui lòng liên hệ để nhận Proposal)

CHI PHÍ

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

CHI PHÍ

CHUYỂN GIAO
HỆ THỐNG

 

 

SILVER

5.000.000

(1 tháng)

ĐĂNG KÝ

GOLD

10.000.000

(1 tháng)

ĐĂNG KÝ

DIAMOND

12.000.000

(1 tháng)

ĐĂNG KÝ