Đăng ký sử dụng dịch vụ

1. Tôi muốn sử dụng dịch vụ của Tín Tốc thì làm thế nào?

Để sử dụng dịch vụ của Tín Tốc, Quý khách cần làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào website tintoc.net hoặc download app TINTOC cho điện thoại.
 2. Tạo tài khoản Tín Tốc.
 3. Tạo đơn và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết và nhấn nút đăng ký.

Vậy là bạn đã tạo xong tài khoản và có thể bắt đầu tạo đơn trên Tín Tốc rồi.

2. Tôi không có đơn thường xuyên có được không

Để sử dụng dịch vụ của Tín Tốc, Quý khách cần làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào website tintoc.net hoặc download app TINTOC cho điện thoại.
 2. Tạo tài khoản Tín Tốc.
 3. Tạo đơn và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết và nhấn nút đăng ký.

Vậy là bạn đã tạo xong tài khoản và có thể bắt đầu tạo đơn trên Tín Tốc rồi.


Phạm vi cung cấp dịch vụ

3. Tôi muốn sử dụng dịch vụ của Tín Tốc thì làm thế nào?

Để sử dụng dịch vụ của Tín Tốc, Quý khách cần làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào website tintoc.net hoặc download app TINTOC cho điện thoại.
 2. Tạo tài khoản Tín Tốc.
 3. Tạo đơn và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết và nhấn nút đăng ký.

Vậy là bạn đã tạo xong tài khoản và có thể bắt đầu tạo đơn trên Tín Tốc rồi.

4. Tôi không có đơn thường xuyên có được không

Để sử dụng dịch vụ của Tín Tốc, Quý khách cần làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào website tintoc.net hoặc download app TINTOC cho điện thoại.
 2. Tạo tài khoản Tín Tốc.
 3. Tạo đơn và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết và nhấn nút đăng ký.

Vậy là bạn đã tạo xong tài khoản và có thể bắt đầu tạo đơn trên Tín Tốc rồi.